AYASOFYA NEDEN İBADETE AÇILMALI?

Ayasofya, İstanbul’un fethinin sembolüdür ve alametidir. Bizzat Fatih Sultan Mehmet Han tarafından, fethin hemen akabinde camiye dönüştürülmüştür.

Ayasofya vakıftır. Bir vakıf İslam hukukuna göre vakfedildiği gaye dışında kullanılamaz. Ayasofya’yı vakfeden Fatih Sultan Mehmet Han yazdırdığı vakfiyesinde Ayasofya’nın kullanım şekillerini açıkça ifade etmiştir.

Ayasofya bina edildiği günden bu yana ibadetgâh olarak kullanılmıştır. Asli görevi ibadet mahalli olması iken, müzeye dönüştürülmesi yapılış gayesine aykırıdır.

Ayasofya bugün İslam’ı temsil etmek manasının dışındadır. Oysa camiler ibadet yeri olmakla beraber aynı zamanda İslam’ın şeairi (sembolleri) ve Müslümanların birlik beraberliğini temsil eden mekânlardır.

İstanbul’un fethi, nasıl ki Peygamber Efendimiz’in (asm) müjdesi ile bu ümmete yüklenmiş bir görev ise, aynı şekilde fethe müyesser olan Fatih’in de bizzat kendisi tarafından vakfettiği Ayasofya’nın asıl görevi olan ibadethaneye dönüştürülmesi hem Resulullah’ın (asm) hem de Fatih Sultan Mehmet Han’ın bu millet üzerinde bir hakkıdır.

Ayasofya’nın bu haliyle kalması, bu milletin ebedi düşmanlarını memnun etmekten başka hiçbir amaca hizmet etmemektedir.

Ayasofya’nın ibadete kapatılması hukuk dışıdır. Her hangi hukuki bir dayanağı yoktur.

Özgür Ayasofya Platformu

Bizi takip edin